زبدةالاشعار

زبانحال حضرت ابوالفضل (ع) هنگام تحصیل آب
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم ذهنی زاده
.
افتاد دست راست خدایا ز پیکرم
بر دامن حسین برسان دست دیگرم
.
چون دست من لیاقت دامان او نداشت
انداختم به راه که بر دارد از کرم
.
بی دست من ز دست حسینم گسسته دست
ای دست حق بگیر تو دست برادرم
.
ای دست راست رو به سلامت که تا ابد
این خاطره ودیعه سپارم بخاطرم
.
آنجا که دست فاطمه در حشر جای توست
بر خاک و خون فتاده تویی نیست باورم
.
ای دست چپ ز یاری من دست برمدار
من در هوای آب به شوق تو می پرم
.
آبی که آبروی من و اعتبار توست
بر تشنگان اگر نرسد خاک بر سرم
.
آب فرات نیست به مشگ آبروی اوست
بر پیشگاه آبروی خلق می برم
.
نی نی نه آبروی فرات و نه آب اوست
خود آبروی اُمّ بنین است مادرم
.
مردم به حفظ دیده ز هر چیز بگذرند
من بهر آب حاضرم از دیده بگذرم
.
ای دست دامن تو و دست نیاز من
تاهمّتت به عرصۀ پیکار بنگرم
.
من که به عمر منّتی از کس نبرده ام
اینک به ناز منّتت ای دست حاضرم
.
منّت به بهر خود پی این مشک می کشم
نامردم ار هوای سرم برده بر سرم
.
ترسم تو هم زدست روی بی تو مشک را
آخر به دست ناوک دلدوز بسپُرَم
.
.
# #
#_شهادت
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی