زبدةالاشعار

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)
#_
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
سید مسعود نقیب
.
امروز ظاهر گشته از دل ها غم عشق
در سامرا بر پاست اینک ماتم عشق
غوغا بود اینک ، یقین درعالم عشق
رخت عزا بر تن نموده محرم عشق
امروز در سوگِ پدر مولا غمین است
روز عزا و ماتمِ اهل یقین است
.
.
امروز روز ماتم و حزن و عزا هست
در خانۀ نور هدا شور و نوا هست
در سامرا گویا کنون محشر بپا هست
آه وفغان و ناله در ارض و سما هست
زهر جفا دادند بر فرزندِ هادی
عباسیان کردند آنگه جشن و شادی
.
.
ای وای بر این ظالمان و قوم بیداد
کردند در روی زمین این گونه افساد
مبنای ظلم و کینه را کردند ایجاد
یابن الحسن ، لعنت براین اهل فتن باد
نفرین ، بر آلِ امیّه ، آلِ عبّاس
آن مردمان شوم و بد کردار و خنّاس
.
.
یابن الحسن ، ای یوسفِ زهرای اطهر
دل ها شده اینک زهجرِ تو مکدّر
فریاد ما ، الغوث الغوث مکرر
کی می شود دیدار تو بر ما میسّر
بنگر دمی اوضاع این دنیای دون را
احوالِ اهل فتنه و پست و زبون را
.
.
یا بن الحسن ، دنیا شده اینک دگرگون
از دستِ استکبارِ آمریکا و صهیون
وز خدعه های انگلیسِ خائن و دون
ازخونِ مظلومان ،زمین گردیده گلگون
آقا بیا بنگر کنون گردن کشان را
نابود کن این جانیانِ خون فشان را
.
.
یابن الحسن ، ای آفتابِ عالَمِ عشق
گر چه به روی گل نشسته شبنمِ عشق
امروز در دست تو باشد مرهمِ عشق
اینک بیا با خود بیاور پرچمِ عشق
این پرچمِ حق را بزن بر بامِ کعبه
روشن شود تا با وجودت شامِ کعبه
.
.
آقا ، بیا دنیای استعمار ، بنگر
جور و جفایِ زشتِ استثمار ، بنگر
کبر و غرورِ پستِ استکبار ، بنگر
طاغوتیانِ شوم و بد کردار ، بنگر
مکر و فریب و نقشۀ بسیار دارند
همواره با حزبِ خدا پیکار دارند
.
.
یابن الحسن ، ای طالبِ خون شهیدان
ای حاصدِ غیّ وشقاق وفسق وعصیان
ای هادمِ شرک و نفاق و کفر و شیطان
ای قالعِ اهلِ فساد و کذب و بهتان
آقا بیا بیداد را از جا بر افکن
طاغوت و استکبار را از ریشه برکن
.
.
یابن الحسن چک پرده نی یوزدن کناره
عاشقلرون باخسون گوزل روی نگاره
باخ بیرایشیق دوشسون آقا شبهای تاره
اهل یقینون قلبینه سال بیر شراره
گل شیعه لر قلبی دولو درد و محن دی
ورد زبان اهلِ دل « یابن الحسن » دی
.
.
گل ملته امداد ایله ایرانه بیر باخ
گل حامیانِ مکتبِ قرآنه بیر باخ
گل پیروانِ رهبر و پیمانه بیر باخ
ایثار وعشق و همت و ایمانه بیر باخ
گل اهلِ تزویر و ریانی ائیله نابود
تا اهلِ ایمان و یقین اولسونلا خشنود
.
.
آقا بیا ، امروز روز چاره سازی است
اهل یقین را روزعهد وعشق بازی است
شمع وجودت مایۀ بس سرفرازی است
اهل ولا آماده بر هر یکّه تازی است
بابن الحسن ، از چهرۀ خود پرده وا کن
با یک نظر بر دردِ اهل دل دوا کن
.
.
امروز روز عزت است و جاودانه
مرغ سحر می خواند اینک عاشقانه
صد ها سرود و شعر و آواز و ترانه
با او « نقیبا » هم نوا شو عارفانه
یعنی در این روزِ عزیز و رحمتِ حق
بنشست بر تخت امامت حجتِ حق
.
.
# #
#_شهادت
#
#
# #
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی