زبدةالاشعار

میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم ناد علی کربلایی
.
امشب از هر طرفی مژده رسد یار آمد
روح ایمان و شرف یار وفادار آمد
.
از سما فوج ملک سوی زمین نغمه زنان
که گل سر سبد احمد مختار آمد
.
فطرس سوخته پر تا پر و بالش روید
بامید پر و بالی سوی دلدار آمد
.
باز گردید شفا خانه ثارالهی
کان شفا بخش دل و دیده بیمار آمد
.
شب هجران بسر آمد زدم صبح وصال
تا که خورشید جمالش بشب تار آمد
.
حوریان تاج گل آورده به استقبالش
که گل اندام نگاری سوی گلزار آمد
.
انبیا صف زده از بهر تماشای رخش
یوسف مصر ملاحت سوی بازار آمد
.
ساقی میکده با صوت حسن میگوید
مست شد هرکه در این میکده هوشیار آمد
.
لشکر عشق زده خیمه به صحرای جنون
کز پس پرده برون آن بت عیار آمد
.
سربداران همه سر بر قدمش بگذارید
کز سراپرده برون سرزده دلدار آمد
.
مژده سلطان سلاطین دوعالم زجلو
از قفا ساقی و سردار و سپهدار آمد
.
قمر هاشمیان شیر دل کرببلا
از علی حضرت عباس علمدار آمد
.
آنکه بر یاری اسلام سرو دست دهد
شمس رویش زپس پرده نمودار آمد
.
# زنوا خانه غم بیرون آی
گل برافشان که بهار گل بی خار آمد
.
.
#_میلادیه
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی