زبدةالاشعار


.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
حاج حسین حسنی تبریزی
.
اول دفترم بنام خدا
خالق کاینات و ارض وسما
.
نه مرکب نه جوهر و نه عرض
نبود جسم قادر یکتا
.
از عنایات او جهان زنده
وزکرامات او همه احیا
.
میبردجمله روزی خود را
چه صغیر و کبیر و شاه و گدا
.
مرغ اندر هوا کند طیران
ماهیان جمله در دل دریا
.
در چمن قمریان شیرین دل
در گلستان هزاره ها زیبا
.
شیر درنده وحشی جنگل
روزه خواران اوست سر تا پا
.
همه از لطف او گرفته حیات
همه از رحمتش گرفته صفا
.
ابرو خورشید و ثابت و سیار
آتش و آب و خاک و باد و هوا
.
همه شان از عنایتش دایر
همه شان وز کرامتش پیدا
.
سوسن وسنبل است اندر باغ
لاله سرخ در دل صحرا
.
مشک در ناف آهوان ختن
ژاله در جام لاله حمرا
.
شَکّر از نی عسل زنبوراست
آب شیرین زصخرۀ صمّا
.
گه خزان گاه نو بهار کند
که کنده سرد گه کند گرما
.
گه برای هدایت مردم
میفرستد پیمبر دانا
.
آدم و شیث و نوح و خضر وخلیل
ذکریا و یونس و یحیا
.
گه به یوسف دهد جمال جمیل
دم احیا کننده بر عیسا
.
گه به ایوب صبر بی پایان
گه به موسی دهد ید بیضا
.
به سلیمان جلالت بسیار
داده در زیر گنبد مینا
.
اشتهار است نغمه داود
بین دنیا ز کافر و ترسا
.
خاتم انبیای ذوالاکرام
سید المرسلین شه والا
.
به نبوت ز انبیا آخر
به جلالت زانبیا اولا
.
نام وی احمد است در عالم
زاحد میم فرق بود ورا
.
به جمال مبارکش #
چون که او شد شفیع روز جزا
.
(حسنی) این زبان قاصر تو
وز کرامات وی شده گویا
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی