زبدةالاشعار

یا مهدی
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم صاعد
تضمین از غزل #
.
اگر به طوف حرم رفتم آرزوی تو کردم
به مسجد و ره بتخانه دل بسوی تو کردم
به هر زمان و به هر جای جستجوی تو کردم
به کعبه رفتم از آنجا هوای کوی تو کردم
جمال کعبه تماشا بیاد روی تو کردم
.
.
به جلوه گاه جمالت رسم به عالم بالا
گشودم آنکه پری داشتم به همت والا
اگر چه هم نرسیدم ولی بعجز از آنجا
شعار کعبه چو دیدم سیاه ، دست تمنا
دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم
.
.
ز مرشد ازلی چون رهی فراز گرفتم
ز شوق وصل قدم در ره حجاز گرفتم
بدل رسید که هستم ز تو مجاز گرفتم
چو حلقۀ در کعبه به صد نیاز گرفتم
دعا به حلقۀ گیسوی مشکبوی تو کردم
.
.
طواف کعبه نمودند اگر به صدق جماعت
از آن میانه مرا در رسید عشق و سعادت
غم فراق بدل کرد شوق وصل زیارت
نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت
من از میان همه روی دل بسوی تو کردم
.
.
دمی که خورده ام از چشمه زلال تو
چه حاجتست مرا خلعتی و نام و مقامی
اگر نهادم ازین پس بخاک کوی تو گامی
مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو کامی
طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم
.
.
به آه و سینۀ سوزان و اشک و دیدۂ گریان
همه دعا و ثنا خوان ولیک من به تو حیران
نهان ز خلق جمال تو و مراست نمایان
به موقع عرفات ایستاده خلق ثنا خوان
من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم
.
.
گهی به سعی و صفا و مقام بودم و « صاعد»
گهی شدم به تمنای تو به جانب مسجد
در آن میانه به اعمال خویش از تو شواهد
فتاده اهل منا در پی منا و مقاصد
چو « » از همه فارغ من آرزوی تو کردم
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی