زبدةالاشعار

ای‌‏ ماه‏ خدا‌‏ رو‌‏ به‌‌‏ نهانیّ‌‏ و‏نهانی #مناجات #سیدی_زنجانی

وداع با ماه مبارک رمضان
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
سید باقر سادات پور
.
‌‏ ماه‏ خدا‌‏ رو‌‏ به‌‌‏ نهانیّ‌‏ و‏نهانی
هجر‌‏ تو‌‏ بُوَد‌‌‏ داغ‌‌‌‏ گرانیّ‌‏ و‏گرانی
.
چون‏ شهرخدا‏ شهر‏ پُر‏ از‏ رمزو‌‏ رموز‏ است
العفو‌‏ که‌‏ دلم‏ کرده‌‏ جوانیّ‌‏ و‏جوانی
.
چون‏ رعد سماء‏زد‏به‏ جهان‏ رَخت‏ سفر‏ بست
دل‌‏ در‌‌‏ پی‌‌‏ آثار‌‌‌‏ کمانیّ‌‏ و‏کمانی
.
‌‏ شهر‌‏ پُر‌‏ از‌‏ خیر‏و‏ فیوضات‌‏ الهی
دل‏ مونس‏ تو‏ گشته‌‏ همی‏ جانی و‏جانی
.
با‏ بُودِ‏ تو‏ ذلّت‌‏ به‌‏ دل‏ِ‏ اهل‌‏ خِرد‌‏ مُرد
تو‌‏ زندگی‏ بخشی‏ به‌‏ جهانیّ‌‏ و‏جهانی
.
اين‏ ماحصل‏ ماه‏ عسل‏ گشته‏ جزء‏ اين‏ نیست
ديوِ‌‏ گُنهی‌‏ را‌‏ تو‌‏ ز‏ خود‌‏ رانی‌‏ و‏ رانی
.
بخشیده‌‏ خدا‌‌‏ کوه‌‏ گُنه‌‏ بر‌‏ پَر‌‏ کاهی
پوچی‌‏ تو‌‏ غنیمت‌‏ که‌‌‏ ندانیّ‌‏ و‏ ندانی
.
صیقل‌‏ به‌‏ دل‌‏ پُر‌‏ گُنَهت‌‏ دِه‌‏ دم‌‏ آخِر‏
سعیی تو‌‌‏ نما‌‌‏ ج‌‌‏ نمانیّ‌‏ و‏نمانی
.
آن‌‏ قافله‌‏ در‌‏ منزل‏ سی‌‏ جمله‏ نشسته
‌‏ دل‏ تو‌‏ به‌‏ دل‌‏ ذرّه‏ تکانیّ‌‏ و‏تکانی
.
گر‌‏دمنتظرِ‌‏ قُرّه ی‌‌‏ ماهی‌‏ تو‌‌‏ ز‌‏ شوّال
تا‌‏ خنده‌‏ کنی‌‏ سوی‌‏ کسانیّ‌‏ و‏کسانی
.
در‌‏ معصیّتی‌‌‏ بار‌‌‌‏ دگر‌‌‏ غافل‌‌‏ حقّی
عترت‌‏ همه‌‏ گريان‌‏ به‌‏ عیانیّ‌‏ و‏عیانی
.
‏ ماه‏ خدا‌‏ از‌‏ چه‌‏ چنین‏ آمد‏ و،‏رفتی
آرامش‌‌‌‌‏ روحیّ‌‌‌‏ و‌‌‌‌‏ روانیّ‌‏ و‏ روانی
.
‏»سیدی«‏ با‏ ناله‏ و‏ زاری‏ تو‏چنین‏ گو
آهسته‌‌‏ کمی‌‌‏ دِه،‌‌‏تو‌‌‏ امانیّ‌‏ و‏امانی
.
# #
#‌‏_ماه‏_خدا‌_رو‌‏_به‌‌‏_نهانی_و_نهانی
#

.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی