زبدةالاشعار

ای خدا زینبم جز تو غم پرور ندارم #فاطمیه #سیفی_اردبیلی

زبانحال زینب کبری (س) در شهادت مادر
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
.
# … (سبک:آچ او شهلا گوزون…)
مشابه

.

سیفی اردبیلی
.
ای خدا زینبم جز تو غم پرور ندارم
مانده ام بی کس و دیده تر مادر ندارم
آن نور چشم طاها کجا رفت
در نیمۀ شب زهرا کجا رفت
.
.
نوجوان مادرم بانوی پاک و خجسته
شد ز دست جفا در جوانی زار و خسته
حمله ور شد بر او لشگرغم دسته دسته
دیده بست از جهان عاقبت پهلو شکسته
آن نور چشم طاها کجا رفت
در نیمۀ شب زهرا کجا رفت
.
.
زد به درگاه او آتش این اشرار کافر
کس نشد بر هواداری زهرای اطهر
بسته شد باطناب قضا بازوی حیدر
ای عجب بوده بر مادرم غمها مقرر
آن نور چشم طاها کجا رفت
در نیمۀ شب زهرا کجا رفت
.
.
نوگل مصطفی زد چو در گلشن جوانه
شبنم غم عیان شد برویش دانه دانه
غصب باغ فدک را نمود اعدا بهانه
شد گلم پر پراز ضربه های تازیانه
آن نور چشم طاها کجا رفت
در نیمۀ شب زهرا کجا رفت
.
.
.
درد زهرا چنان شد نبود آخر دوایش
دامنش را به آتش کشیدند اشقیایش
بس که دشمن به تنگ آمد از آه و نوایش
نیلگون شد ز دست ستمگر گونه هایش
آن نور چشم طاها کجا رفت
در نیمۀ شب زهرا کجا رفت
.
.
عندلیبم در این گلشن غم بیقرارم
گشته چون زعفران از مصیبت گلعذارم
روز و شب از جفای عدو در آہ و زارم
غیر تو یارب اندرجهان یاری ندارم
آن نور چشم طاها کجا رفت
در نیمۀ شب زهرا کجا رفت
.
.
بارالها براین بی نوایان کن نگاهی
برگشا برمن از دست غمها شاهراهی
خود نگویم ، حسینم بیازرد از تباهی
این امانت بود پیشم از مادر الهی
آن نور چشم طاها کجا رفت
در نیمۀ شب زهرا کجا رفت
.
.
.
.
# #
#_شهادت
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی