زبدةالاشعار

ای دو جهان منور از طلعت دلربای تو #مهدیه #شبخیز

یا مهدی
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم تبریزی
.
ای دو جهان منور از طلعت دلربای تو
سرمه چشم مهر و مه خاک در سرای تو
.
شمّه ای از جمال تو سر سخن كتاب عشق
مطلع  شعر عاشقان ابروی دلگشای تو
.
از سر ما رود مگر نشئۀ بادۀ الست
مستی ما سبوكشان از قدح ولای تو
.
قصهء جانگداز  تو ورد زبان عاشقان
ناله و سوز و ساز نِی زمزمه نوای تو
.
وصف تو و بيان من ذرّه كجا و آفتاب
از لب قدسيان سزد مدح تو و ثنای تو
.
كيستم و كيم كه من بهر تو جان فدا كنم
ای شرف جهان جان جان جهان فدای تو
.
ميگذرم به هر طرف می نگرم به هر صنم
جلوه كند به هر نظر در نظرم لقای تو
.
.
# #
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی