زبدةالاشعار

سلام و # خدا بر سردار دلها
شهید حاج قاسم سلیمانی
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
ای دیلیم دیدۀ بارانی یه گؤندر
صدق اؤزیله دلِ طوفانی یه گؤندر
شهدانین هاموسین یادیوه سال مخصوصاً
روح سردار سلیمانی یه گؤندر
#
.

#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی