زبدةالاشعار

در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
#
.
ای زینت زمین و زمان دختر رسول
مرضیه نام و طاهره و زهره و بتول
.
ای جلوه جمال و جلال محمدی
ای مادر پدر که به عالم سرآمدی
.
ای همسر شجاع عرب مرتضی علی
ای آن که نور حق ز رخت گشته منجلی
.
مشتاق پای بوسی تو جمله ما ملک
نذر وجود تو شده این چرخش فلک
.
گفتا خدا چنین به نبی مکرمش
این خلق را به خاطر تو خلق کردمش
.
عالم نبود و گردش این گنبد کبود
این نه فلک نبود اگر مرتضی نبود
.
این فخر بس که بانی این آفرینشم
از بین ما خلق شده زهرا گزینشم
.
موسی که طور را به دعا برگزیده است
نوری چو نور فاطمه هرگز ندیده است
.
عیسی که روح اقدس حق در وجود اوست
ذکر تو زینتی به رکوع و سجود اوست
.
ای کفو مرتضی که خدا را پدیده ای
تو آبروی هر دو سرا را خریده ای
.
ای مادر حسن که حسین را برادر است
ای آنکه زینبش به حسین همچو مادر است
.
هرگز نزاده مام جهان چون تو گوهری
این افتخار بس که حسین را تو مادری
.
این حشر را که گفته خدا در قیامت است
ذرات کائنات همه در قضاوت است
.
آنجا که حکم ها همه تشدید میشود
پرونده ها به مهر تو تایید میشود
.
آنجا که در مقام ز هر کس رفیعه ای
تنها نه بر بشر به رسولان شفیعه ای
.
ای در کرم ز جمله کریمان تو لایقی
چشم طمع گشوده به بذل تو « صادقی»
.
.
#_مدح
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی