زبدةالاشعار

یا مظهر العجائب یا مرتضی علی …
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.

.
شبگیر تبریزی
.
ای ز نور عارضت خورشید خاور منفعل
وز جبین پر فروغت ماه انور منفعل
.
تیر و جوزا و اسد ، شعری و ارنب مشتعل
از جمال شعله بارت هفت اختر منفعل
.
از می آلودی لبت عشّاق عالم بی قرار
وز نگاه پر فریبت آتشِ تر منفعل
.
کعبه از یمن قدوم تو شده بیت الشُرف
زین شرف شد مسجدالاقصای داور منفعل
.
خرمن پروانه ها در آتش رخسار تو
وز شمیم جان فزایت مشگ و عنبر منفعل
.
معنی قد قامت از قد قامت رعنای تو
از قیامت قامت سرو و صنوبر منفعل
.
ناطقه ناعت لبت سرچشمه ی آب خضر
از لب شکّر فشانت شهد و شکر منفعل
.
مرهم زنگار خوار از عشق تو زنگار خوار
جوهر کلُّ الوجودی، از تو گوهر منفعل
.
حوض کوثر از دم فیّاض تو کوثر شده
با تو باشد تشنگان حوض کوثر منفعل
.
تا صباح یوم محشر مست و شیدائی شود
سر کشد گر باده ی عشق تو را هر منفعل
.
محتسب خود زیر خرقه ساغر می میکشد
می شود عاشق تر از عاشق شود گر منفعل
.
عیسی عیسی بن مریم نافث مام مسیح
پیش انفاست بود عیسی و عازر منفعل
.
رتبه ی علمت برون از عالم اندیشه ها
فکر افلاطون و ذوالنّون از تو سرور منفعل
.
زیمر و سقراط و افلوطین ارسطو و رِنِه
ابن فارض بوالعلا از منفعل تر منفعل
.
بو علی سینا و ذیمقراط و انگلس و هگل
شیخ اشراق و غزالی همچو ولتر منفعل
.
یا علی یا ایلیا یا شنطیا یا مرتضی
از تو مملوک و ملوک هفت کشور منفعل
.
موسی عمران ز تو بشنید لفظ لاتخف
در کلیمی از تو شد موسی مکدّر منفعل
.
آب خضر از یک نگاه تو شده آب خضر
وز نگاهت یاعلی خضر و سکندر منفعل
.
بای بسم الله را ای نقطه ی في تحت با
عاقل و معقول ازین اسرار داور منفعل
.
عقل اول عقل احمد عقل دوم یا علی
عقل معقولات عشرت در برابر منفعل
.
گاه اندر شش جهت گاهی ورای شش جهت
فکر نَرّاد زمان مانده به ششدر منفعل
.
خاطرت هاجس، وجودت شاهکار بی بدیل
مانی از نقش و نگارت مانده اندر منفعل
.
ای لقای علَّم الاَسما به کنز مختفی
از حروف اسم تو سلمان و بوذر منفعل
.
بحر مواج محبت قلزم زخار جود
ذره ی جود تو را طائی و قنبر منفعل
.
یاعلی می گفت در هر تیشه اندر بیستون
بود خسرو زاتش فرهاد مضطر منفعل
.
ابن ملجم یاعلی تا گفت شد شمشیر تیز
بود گرچه تیغ تیز از کار آن شَر منفعل
.
کل عالم انتظام خویش را از دست داد
شد ز دست امّت سفله، پیمبر منفعل
.
خامه ی «شبگیر» دارد ماء قدسی از علی
زان نباشد زین سپس شبگیر حیدرمنفعل
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی