زبدةالاشعار

یا مهدی
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم عابد تبریزی
.
ای شده بند پای جان طرۀ مشگسای تو
قبلۀ جان عاشقان چهرۀ دلربای تو
.
از غم غیر وا رهد دل به جهان نمی نهد
هر که چشید جرعه از جام جهان نمای تو
.
ما همه عمر جان خود داشته ایم از آن عزیز
بو که شود به یک دمی فدیۀ خاک پای تو
.
از سر چین طره ات در دل ماست عقده ها
جان به لبیم گوشها دست گره گشای تو
.
کی به علاج درد من پای زِ در برون نهی
شام و سحر به گردشم دور در سَرای تو
.
سوز نیاز من کند در دل عالمی اثر
کیست که نیست همچو من مست می و لای تو
.
ما همه بر بقای تو دست دعا گرفته ایم
تا چه شود شهنشها در حقّ ما دعای تو
.
وصل تو کیمیای جان ما همه در هوای آن
خون شده قلب عاشقان از غم کیمیای تو
.
شب همه شب به شیونم پر زِ سرشک دامنم
نالم و خواهم این منم وصل تو از خدای تو
.
مسجد و دیر و خانقه کرده به خود قرار گه
صوفی و شیخ و رِند رَه در طلب لقای تو
.
سرو کند سمن کند لعل کند یمن کند
بنگر و بت شکن کند مدح تو و ثنای تو
.
خورده زِخوان نعمتت بسته میان به خدمتت
هست رَهین مِنتت هستی ما سوای تو
.
ذکر تو نغمۀ ملک ذات تو لنگر سَمک
مهر به دور، در فلک با نظر رضای تو؛
.
از تو مدار آسمان از تو قرار خاکدان
خلقّ نموده لامکان کون و مکان برای تو
.
دیده به نفس خود روا سعی بجا و نابجا
هیچ ندیده جز خدا عقل به ماورای تو
.
مهر رخت چو سر زند ظلمت ظلم بشکند
سایه به عالم افکند چتر بَرِ همای تو
.
عدل تو راهبر شود دور ستم به سر شود
زود شود اگر شود رای خدا و رای تو
.
خسرو ماسوا تویی حجت کبریا تویی
جود تویی سخا تویی چشم من و عطای تو
.
با نظری پر از عطا چارۀ درد من نما
غیر نیم شهنشها آن گدای تو
.
.
# #
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی