زبدةالاشعار

#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم انور اردبیلی
.
ای کفن پوشان عاشورا سلام اولسون سیزه
جان نثاران ره معنا سلام اولسون سیزه
.
.
پیروی اولسون گرکدور عالم امکان سیزه
رهبر اولدی راه حقده جلوه جانان سیزه
حجّت ابن العسکری سویلر آتام قربان سیزه
شأنوزه الحّق او دور دار السلام اولسون سیزه
.
 
ای طرفداران احکام خدای ذوالجلال
یازماقا اوصافوزی عاجزدی هر صاحب کمال
ساحت قرب الهیده عجب تاپدوز وصال
گلمیوب گلمز سیزه همتا سلام اولسون سیزه
.
.
دعوی حقّ ایلدوز ناحقّی یخدوز آشکار
مکتب قرآنه آرتوردوز جهاندا افتخار
قویمادوز آیینه اسلامی اولسون لکّه دار
ایلدوز اوز عهدوزه ایفا سلام اولسون سیزه
.
.
اهل لاهوثه ثبوت ایندوز که قادر دور بشر
 معنوی نیروئیله اولسون ملکدن فوق تر
علویان ناسوتیانه غبطه ایتسون سربسر
مدرکیم قرآندا پابر جا سلام اولسون سیزه
.
.
ای حسین ای فاطمه دلبندی روح مرتضی
مهجه قلب پیمبر خامس اهل کسا
ویردی سنله ال اله هیجاده یتمش برقدا
 بیربیریندن هر بیری اعلا سلام اولسون سیزه
.
.
ای بقای دینچون جاری اولان القانلاری
ای منای کربلانون شیر دل قربانلاری
ای خانیم امّ البنینون نامدار اوغلانلاری
قهرمانان صف هیجا سلام اولسون سیزه
.
.
ای علی اکبر قتیل اوّل کوی وفا
 آلتی گوشه قبره دنیاده مسبّب مه لقا
وی سو اوستنده بوغازی اوخلانان دیلسز بالا
فدیه گاه حضرت زهرا سلام اولسون سیزه
.
.
ای موثر تر دل آفاقه درد دل لری
لوح محنتده سر لوحه اولان نسگل لری
ای جناب زینبون خوش عطر و زیبا گول لری
گل رخان گلستان آرا سلام اولسون سیزه
.
.
ای اوکس لر که کنار کوفه دن چخدوز گجه
خانمانوزدن اوزوز بیلدوز که آیر یلدوز نجه
ای حبیب باوفا وی مسلم ابن عوسجه
 کشتگان حقّ و حق بینا سلام اولسون سیزه
.
.
ای ایکی نورس جوان خوش نهاد و با وقار
محنتوز آلدی حسین ابن علیدن اختیار
قاسم شهزاده عبدالله طفل جان نثار
نوجوانان ملک سیما سلام اولسون سیزه
.
.
ای طبیب عیسوی اسلامه یول تاپدون عجب
ای عقیلون صف شکن اوغلانلاری والا نسب
ای زهیر ای حرّ خوشخو ای بریر و ای وهب
ناصران سرور بطحا سلام اولسون سیزه
.
.
باشیوه ای نو عروسیکه فلک سالدی قرا
ای او بانولر که اولدوز شاهد درد و بلا
امّ کلثوم و سریّه لیلی عصمت لقا
ای رباب ای زینب کبری سلام اولسون سیزه
.
.
ای ایکی لب تشنه قیز که حالوز اولدی دردناک
لبلروز اولدی سوسوز لوق شدّتیندن چاک چاک
سینوزی قوبدوز قوم اوسته ایستیدن اولدوز هلاک
نطفدن سالدی سیزی گرما سلام اولسون سیزه
.
.
ای ایکی غم کش باجی بر قارداشون جانداده سی
شمع رخسار علی  اکبرون پروانه سی
اولدی اکبر سیز سیزه دنیا بلا کاشانه سی
ای رقیّه ای خانم صغر اسلام اولسون سیزه
.
.
انورا پرشور اولور مغزون یارلدوقجان کلام
بو مطالبدن نقدری شرح اولا اولماز تمام
ویر جناب مسلمه اوغلانلاریلا بیر سلام
ائت خلوصیله صورا انشا سلام اولسون سیزه
.
.
# #
#
# #
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی