زبدةالاشعار

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
حاج رحمان شاجری زنجانی
.
برو ای صبا خبر کن تو علیّ مرتضا را
که خدا عیان نموده رخ پاک مجتبا را
.
چه گلی ز باغ حیدر بشکفته اندر این روز
که صفای نِکهت وی بگرفته جان ما را
.
شده از شعاع حُسنش همهٔ جهان منور
متحیِّرم چه نور است بگرفته ماسوا را
.
به مهِ صیام روشن شده مشعل هدایت
که قدوم او منوّر بنموده نُه سَما را
.
به ثنای حقّ یکتا ز لب دُرَر فشانش
بنموده ذِکر توحید بشنو تو آن صَلا را
.
مَه و خورْ زِ نور حُسنش شده فایض کمالات
ز ولادتش مزیّن شده عالم آشکارا
.
به لباس زرد بر تن چو نموده شد مُلبّس
به علی سپرده اَندش گل خیرة النّسا را
.
عجب هاتفی صدا زد حَسَنش تو نام بگذار
بجز از حسن که لایق بُوَد اِسم کیمیا را؟
.
چو بدید آندم آمد شَهِ دین رسول اکرم
بگرفته تا ز بابا گل ناز مرتضا را
.
به رُخش کشید دستی بگشود چشم مولود
به تبسّمی نظر کرد رُخ پاک مصطفا را
.
ز حضور حق بیامد به اَمین وحی پیغام
که خوش است بر محمد برسان سلام ما را
.
تو بگو که نام آن طفل حسن و لقب امین است
ز نزول پیک داور خبر آمد آشنا را
.
بنهاد نام مولود ز لب گُهَر فشانش
حسن اسم با مُسمّا بُوَد آن گل کسا را
.
مَلَک عاشق وصالش شده والِه از کمالش
# بر جمالش بفرست و کن دعا را
.
کُند اَر قبول مولا شده « شاجری» غلامش
شب و روز ناله دارد کُندش بر او عطا را
.
.

#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی