زبدةالاشعار

بنام نامی پروردۀ حیات و ممات
شکوه عشق و ستیغ جلال و پهنه ی ذات
به شعشعات رخ احمدی درود و سلام
نثار روح شهِ ارتضا علی #
.
حاج علیرضا #
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی