زبدةالاشعار

به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای


.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
#
.
به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای
کنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای
.
چه دوستی کند ایام اندک اندک بخش
که بار بازپسین دشمنیست جمله ربای؟
.
چه مایه بر سر این ملک سروران بودند
چو دور عمر به سر شد درآمدند از پای
.
تو مرد باش و ببر با خود آنچه بتوانی
که دیگرانش به حسرت گذاشتند به جای
.
درم به جورستانان زر به زینت ده
بنای خانه کنانند و بام قصراندای
.
به عاقبت خبر آمد که مرد ظالم و ماند
به سیم سوختگان زرنگار کرده سرای
.
بخور مجلسش از ناله های دودآمیز
عقیق زیورش از دیده های خون پالای
.
نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس
بلند بانگ چه سود و میان تهی چو درای؟
.
دو خصلت اند نگهبان ملک و یاور دین
به گوش جان تو پندارم این دو گفت خدای
.
یکی که گردن زورآوران به قهر بزن
دوم که از در بیچارگان به لطف درآی
.
به تیغ و طعنه گرفتند جنگجویان ملک
تو بر و بحر گرفتی به عدل و همت و رای
.
چو همتست چه حاجت به گرز مغفرکوب
چو دولتست چه حاجت به تیر جوشن خای
.
به چشم عقل من این خلق پادشاهانند
که سایه بر سر ایشان فکنده ای چو همای
.
سماع مجلست آواز ذکر و قرآنست
نه بانگ مطرب و آوای چنگ و نالهٔ نای
.
عمل بیار که رخت سرای آخرتست
نه عود سوز به کار آیدت نه عنبرسای
.
کف نیاز به حق برگشای و همت بند
که دست فتنه ببندد خدای کارگشای
.
بد اوفتند بدان لاجرم که در مثلست
که مار دست ندارد ز قتل مارافسای
.
هر آن کست که به آزار خلق فرماید
عدوی مملکتست او به کشتنش فرمای
.
به کامهٔ دل دشمن نشیند آن مغرور
که بشنود سخن دشمنان دوست نمای
.
اگر توقع بخشایش خدایت هست
به چشم عفو و کرم بر شکستگان بخشای
.
دیار مشرق و مغرب مگیر و جنگ مجوی
دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای
.
گرت به سایه در آسایشی به خلق رسد
بهشت بردی و در سایه خدای آسای
.
نگویمت چو زبان آوران رنگ آسای
که ابر مشک فشانی و بحر گوهر زای
.
نکاهد آنچه نبشتست عمر و نفزاید
پس این چه فایده گفتن که تا به حشر بپای
.
مزید رفعت دنیا و آخرت طلبی
به عدل و عفو و کرم کوش و در صلاح افزای
.
به روز حشر که فعل بدان و نیکان را
جزا دهند به مکیال نیک و بد پیمای
.
جریدهٔ گنهت عفو باد و توبه قبول
سپیدنامه و خوشدل به عفو بار خدای
.
به طعنه ای زده باد آنکه بر تو بد خواهد
که بار دیگرش از سینه برنیاید وای
.
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دومین کنگره شعر محرم

#معرفی_کتاب

معرفی کتاباثر ششم مرحوم #غمکش
«پیام غمکش»
برای تهیه این اثر با حاج محمود رضایی به شماره تماس زیر ، تماس بگیرید.
09127479706

یا با شماره های زیر (کتابفروشی دهقان) تماس بگیرید :

02133928059
02133907696

محل تبلیغ برای شما

در تلگرام یا ایتا به اکانت زیر پیام بفرستید

alibabirpour

دسته بندی درختی