زبدةالاشعار

یا مهدی
.
.  
✍️ # ✍️  
.  
🆔: @nohe_torki  
.
مرحوم میرزا ابوالحسن راجی تبریزی
.
تا مه روی تو دیدم دل و دین باخته ام
زآتش هجر تو من سوخته و ساخته ام
.
ای که شمشیر کشی از پی خون ریختنم
به وجودم حکمی من سپر انداخته ام
.
ای صبا ، از من دلخسته بگو یار مرا
من همانم که کسی غیر تو نشناخته ام
.
هیچ دانی شده ام غرقه به دریای بلا
تا به میدان رخت ، رخش وفا تاخته ام
.
منع «راجی» مکن ای زاهد از این آه و فغان
که به بالای قد سرو بتان باخته ام
.
# #
#
#
.
.  
✍️ # ✍️  
.  
🆔: @nohe_torki  

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی