زبدةالاشعار

میلادیه امام حسین (ع)
#_
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
تصنیف دستگاه شور
آهنگ من و زخم این زمستون
#
#
.
ماه پری زنجانی
.
جشن و شادی شده بر پا
به حسین عزیز زهرا
ریسه بندی شده کوچه
چه تماشایی و زیبا
.
مولود حق رسیده
دلها پر از امیده
.
((مولا حسین حسین جان))
.
.
.
جشن میلادحسین نه باصفادی
مرتضانین بالاسی درده دوادی
روز پاسدار اونا خاطر آدلانوبدی
لشگر سپاه دینه رهنمادی
.
فرمانده قوادی
دلداده خدادی
.
((مولا حسین حسین جان
بایراملیق ایله احسان))
.
.
.
.
.
.
ایلیوب عالمی حیران
آقامیز شاه شهیدان
فطرسون ایلدی مولا
بو گئجه دردینه درمان
.
پرواز ائدوب هوایه
مولاده باخ سخایه
.
((مولا حسین حسین جان
بایراملیق ایله احسان))
.
.
نور رخساری جهاندا منجلیدی
حجت حق هامی عالمه ولیدی
کوری چشم حسود و داعشی لر
آقامیز بوگون بیزیم سید علیدی
.
دلبند مصطفادی
به به نه دلربادی
.
((مولا حسین حسین جان
بایراملیق ایله احسان))
.
.
.
.
#_میلادیه
#
# #
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی