زبدةالاشعار

# بر حضرت امیرالمومنین (ع)
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم محمد حسن تابع دین ( # )
.
خالق کل عالم و ذرات
باطله حقی ائتماقا اثبات
یارادوبدور علینی باب نجات
گلدی دنیایه اول شه عرصات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
آچ بصیرتله گوز بیر اول آگاه
ایله سیر مقام لطف اله
گلدی دنیایه دینه پشت و پناه
ایلین دینی خلقه تبلیغات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
قویدی کونه قدم او میر هدا
گول جمالی جهانه سالدی ضیا
خرم و شاد اولوبدی سرتاپا
جمله کون و مکان و اهل ثقات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
سن بو شهده مقام قربته باخ
حق یانیندا اولان جلالته باخ
عبده باخ بیر گوزل عبادته باخ
ذکر توحید حق ائدوب کَرّات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
امر اولوندی آناسینا گویا
آدینی قوی علی منم اعلا
بودی علم امامته دارا
بونون حقینده وار نچه آیات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
ذات حقه دلیل و برهاندور
حافظ شرع و متن قرآندور
قاسم نار و خلد رضواندور
کیمده وار بیله شأن بیله صفات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
اسمی دور جمله دردیمه درمان
بودی مشکللری ائدن آسان
جودینه فضلینه اولوم قربان
مثلینی یر یوزی گوره هیهات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
بودی نوری سالان جهانه ضیا
بودی کنز وفا و کان سخا
بنده دور درگهینده شاه و گدا
جمله اوصاف خالقه مرآت
ختم قیل گول جمالینه
.
.
مدحینی کیمدور ایلسون تحریر
جودینه هل اتی گلوب تفسیر
ذاتینه یر یوزونده یوخدی نظیر
بیر پیمبردی منبع البرکات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
بو علیدی شهنشه دوسرا
صاحب تیغ و فارس هیجا
واردی شانینده لافتی الا
اشجع الناس ضیغم الغزوات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
بودی توحید گلشنینده کی گول
شاه عالم وزیر ختم رُسُل
شیر یزدان شاه دریا دل
خضره عمده دلیل آب حیات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
هیکل دین و مظهر ایمان
عامل شرع و ناطق قرآن
ذات هستی خالقه برهان
بودی ذات موثره اثرات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
تخت عزتده شاه با تدبیر
اسدالله صاحب شمشیر
قامع کفر و شاه خیبر گیر
بودی عالمده محیی الاموات(1)
ختم قیل گول جمالینه
.
.
«تابع دیندی»بو سوزه بانی
یازماقا مدح پاک مولانی
«هوشی» تعقیب ائدوب بو عنوانی
تا گلوبدور بیانه بو ابیات
ختم قیل گول جمالینه
.
.
عسکری آدلی بیر نفر احباب
گوستروب صدق اوزیله راه ثواب
«تابع دین» ائدوبدی زیب کتاب
اسم پاکی علی شفیع عرصات
ختم قیل گول جمالینه
.
(1)آنانکه کافر و مرده دل هستند، حضرت با کلمات حقه آنها را از موت روحی نجات میبخشد.
.
.
.
#
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی