زبدةالاشعار

گنج وفا
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم تقایی اردبیلی
.
خرابه گنج وفاهست ومشتری دارد
به زیرخاک سیه پاک گوهری دارد
.
خرابه رشک جنان است وطاق عرش برین
به زیرگنبدخودروشن اختری دارد
.
خرابه کرده بغل غنچه کبودی را
کجابهشت چنین غنچه تری دارد
.
خرابه مدفن گل واژه های شعرمن است
حسین به تربت آن پاک گوهری دارد
.
خرابه و در و دیوار آن گواهانند
رقیه حسرت گم گشته اصغری دارد
.
خرابه قصه سُرای یتیم مظلوم است
که دیده؟دردل کوچک چه اختری دارد
.
شب وفات چنین دختری مُحن باراست
که دست بسته زجورستمگری دارد
.
نفس فتاده به تنگ اوبه عرش می نازد
چرابه سینه خودنازنین سری دارد
.
زندزلعل لبش بوسه های مستانه
که لعل زخمی اوشهدوشکّری دارد
.
به اخرین نفسش گفتن پدرسخت است
اشاره هابه لب پاک واحمری دارد
.
کفن نداردوهرگزنمی خوردغم آن
چرابه جای کفن کهنه معجری دارد
.
تقائی است برایش غلام حلقه بگوش
به باب فاطمه اوفخرنوکری دارد
.
.
.
# #
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دومین کنگره شعر محرم

محل تبلیغ برای شما

در تلگرام یا ایتا به اکانت زیر پیام بفرستید

alibabirpour

دسته بندی درختی