زبدةالاشعار

مدح حضرت امام سجاد علیه السلام
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
هدایتی تبریزی
.
خلقت باشنین افسری یا حضرت سجاد
گنج ادبین گوهری یا حضرت سجاد
.
گل لبلری گولسه گل آچار باغ جناندا
عطر آگین ایدر گل لری یا حضرت سجاد
.
ای لبلرینه غبطه ایدن لعل بدخشان
عالم لبیوه مشتری یا حضرت سجاد
.
گوهر توکولر بیر بیرینه دگسه او لبلر
گلگون ایلیر دفتری یا حضرت سجاد
.
ای کلمه سی پر ارج و بها در و گهردن
فرمایشی سوز زیوری یا حضرت سجاد
.
سجادۀ عشقی آچیلان قبلۀ عشقه
تحمید ایلین داوری یا حضرت سجاد
.
هر حالدا خداونده اولان حامد و شاکر
ذکر حق ایدن لبلری یا حضرت سجاد
.
سبوحینه حیرتده قالان جمله ملائک
جن و بشرین مهتری یا حضرت سجاد
.
عصمت گویونون مهر فروزنده سی سن سن
ای حل و حرم سروری یا حضرت سجاد
.
ای کعبۀ جان ، عاشقه نعمتدی طوافون
غور ایلوری دل آذری یا حضرت سجاد
.
آچ خطبیه دل مدعی لر نطقده قالسین
خوار ایله سیه دللری یا حضرت سجاد
.
سن نطق و فصاحتده خطیبین خوش اولار کی
نوردان قورولا منبری یا حضرت سجاد
.
ای نطق و فصاحتده ، بلاغتده سر آمد
وی کشتی دین لنگری یا حضرت سجاد
.
ای نوریله ممزوج اولونان خلق و سرشتی
وی رب العلا مظهری یا حضرت سجاد
.
عشق ایلدی ، عشقین ئوزی ، سنده اولان عشقه
ای عشق و ادب دلبری یا حضرت سجاد
.
الحق که حسینین خلف اوغلی سن اولوبسان
چرخ ادبین محوری یا حضرت سجاد
.
جود و کرم و بخشش و الطاف و سخاده
آچدون بلی سبقت پری یا حضرت سجاد
.
ای سیر سماوات ایلین عشق پریلن
وی ذکر و دعا شهپری یا حضرت سجاد
.
هاردان ملک ایلر سنه تای عرشده پرواز
واله سنه حور و پری یا حضرت سجاد
.
ای ساقی کوثر بالاسی ساقی معنا
ویرمش سیزه حق کوثری یا حضرت سجاد
.
سرچشمۀ لعلوندن آخار کوثر حکمت
سرشار وفا ساغری یا حضرت سجاد
.
ای ساقی وحدت نظر لطفو له باخسان
سرمست ایدیسن نوکری یا حضرت سجاد
.
یوخدور سنه لایق گتوره تحفه (هدایت)
نظم ایلدی بو سوزلری یا حضرت سجاد
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

دسته بندی درختی