زبدةالاشعار

خوش آن دمی که بهاران قرارمان باشد #مهدیه #حسن_نجفلو

خوش آن دمی
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
حسن نجفلو
.
((خوش آن دمی که بهاران قرارمان باشد
ظهور مهدی زهرا بهارمان باشد))
.
به صبح صادق یک روز جمعه ای زیبا
نگاهمان به نگاه نگارمان باشد
.
به وقت بی کسی و رنج و درد و حیرانی
طبیب این دل مضطرو زارمان باشد
.
میان بیت خدا و مقام ابراهیم
ولیّ حضرت حق در کنارمان باشد
.
به زیر پرچم خوش رنگ آن امام همام
فداک یابن محمد شعارمان باشد
.
کنون دعای فرج را بخوان به سوز و بگو
خدای حافظ آن گلعذارمان باشد (1)
.
(1) بیت اول عاریتی است.
.
.
# #
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی