زبدةالاشعار

در معراج پیامبر (ص)
.
.
.
🆔: @nohe_torki
.
سلمان ساوجی
.
در آن شب در سرای ام هانی
روان شد سوی قصر لا مکانی
.
براق برق سیر آورد جبریل
که جوزا را غبارش کرد تکحیل
.
نشست احمد بر آن برق قمر سم
چو جرم شمس بر چرخ چهارم
.
براق اندر هوا شد چون شهابی
نبی بر پشت او چون آفتابی
.
چو از بیت الحرام احمد سفر کرد
به سوی مسجد الاقصی گذر کرد
.
خطاب آمد ز سلطان عطا ده
که سبحان الذی اسری به عبده
.
خیال فکر و عقل و روح را ماند
به صحرای درون تنها برون راند
.
قدم بر باب هفتم آسمان زد
وز آنجا شد، علم بر لامکان زد
.
براق و جبرئیل آنجا بماندند
به خلوت خواجه را تنها بخواندند
.
چو تيره غمزه در يک طرفة العين
رسيد از خوابگه تا قاب قوسين
.
ز پيشش طرقوا گويان ملايک
ز پس آراسته حوران ارايک
.
ز حضرت خلعت لولاک پوشید
رحیق جام اعطیناک نوشید
.
ملایک پرده‌ها را بر گرفته
نبی را صحبتی خوش درگرفته
.
ز دیوان الهش هشت جنت
ببخشيدند و کرد او وقف امت
.
چو کار ملک و دين با ساز گرديد
به پیروزی از آنجا باز گردید
.
به یاران از متاع آن جهانی
کلید جنت آورد ارمغانی
ــــــــــــــ
(1) بعضی از بزرگان معراج پیامبر اسلم (ص) را در سال دهم بعثت شب بیست و هفتم ماه رجب دانسته، و بعضى آن را در سال دوازدهم شب 17 ماه رمضان، و بعضى آن را در اوائل بعثت ذکر کرده‏اند. ( مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 12، ص 14، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 ش. )
.
.
.
#
#
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی