زبدةالاشعار


.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
محمد کاظمی نیا
.
در بارگاه قدس مرا نیست منزلت
بویی نبرده ام ز بزرگان معرفت
.
بخشنده ای و بنده ی شرمنده ات منم
بین منو تو نیست خدایا مشابهت
.
من مدتی است بندگی ات را نکرده ام
عبد خودش نوشته مرا نفس بد صفت
.
از زهر هر گناه دلم مرد و زنده شد
من را به نار می برد این نفس عاقبت
.
خیلی گناه می کنم و توبه می کنم
این توبه های گرگ ندارد ولی صحت
.
قبل از عذاب کار مرا حل و فصل کن
اینجا بگیر گوش مرا جای آخرت
.
من قصد کرده ام نروم سمت معصیت
می خواهد این مسیر تلاش و مقاومت
.
چندیست کفش جفت کن بزم هیئتم
دارم من از تمام مقامات این سمت
.
آب و هوای شهر نجف مرحم من است..
بالی گشوده ایم برای مهاجرت
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی