زبدةالاشعار

ز هجرت دیدگان را تر نمی کردم چه می کردم #مهدیه #مصیبی_تبریزی

یا مهدی
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
ی تبریزی
.
ز هجرت دیدگان را تر نمی کردم چه می کردم
شکایت محضر داور نمی کردم چه می کردم
.
تویی ساقیِّ جام من دوا و التیام من
میِ عشق تو درساغر نمی کردم چه می کردم
.
شدم مخمور و مست عطر تو ای نرگس نرجس
ثنای چون تویی دلبر نمی کردم چه می کردم
.
به هر درد و به هر محنت بود ورد زبان نامت
اگر نام تو را ازبر نمی کردم چه می کردم
.
نگین خوش تراش حلقه احساسمی مولا
خیالت زیبِ انگشتر نمی کردم چه می کردم
.
روانم یابن زهرا در پی خورشید رویت بود
به دل مهر تو را زیور نمی کردم چه می کردم
.
در این گرداب وانفسا اگر کشتیِّ جانم را
به نام نامیت لنگر نمی کردم چه می کردم
.
ز بس سنگ است در راهم کنندم تا که گمراهم
نگاهت بر رهم منظر نمی کردم چه می کردم
.
لهیب آتش عشقت دلم را مشتعل کرده
خموشش زآب چشمم گرنمی کردم چه می کردم
.
بهار زندگی بی عشق ومهر توخزان می شد
اگر عشق تو را باور نمی کردم چه می کردم
.
به کُنج دل تمنای وصالت خانه بُگزیده
به یادت کنج دل بسترنمی کردم چه می کردم
.
صلایَت کیمیای مِسّ ناپاک وجودم شد
هوای زرگر و زر، گر نمی کردم چه می کردم
.
گدای این درم یابن الحسن امّا در این فکرم
خودم را سائل این در نمی کردم چه می کردم
.
# روزوشب گوید؛ اگردرآتش هجرش
دلم را هُرم خاکستر نمی کردم چه می کردم
.
.
.
# #ی_تبریزی
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی