زبدةالاشعار

میلادیه امام حسین (ع)
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
فیضی اردبیلی
.
شادم که حسین‌بن‌علی آمده بَه بَه
سرچشمهٔ عشق ازلی آمده بَه بَه
.
زد بوسه علی تا به لب لعل حسینش
فرمود چه شیرین عسلی آمده بَه بَه
.
عالم شده چون باغ جنان از گل رویش
بهبه چه گُل بی‌بَدلی آمده بَه بَه
.
در عشق و فداکاری و ایثار و شهامت
الحق که چه ضرب‌المثلی آمده بَه بَه
.
از آذریان پرسی اگر مدحت او را
گویند: گوزللر گوزلی آمده بَه بَه
.
همراه حَسن تحت لوای پدر خویش
فرماندهٔ جنگ جَمَلی آمده بَه بَه
.
او میگذرد از سر و جان، در رَهِ جانان
زهرا و علی را چه یَلی آمده بَه بَه
.
عامل به فرامین خداوند جلیل است
بی‌واهمه مَردِ عَملی آمده بَه بَه
.
خورشید بُوَد محو تماشای جمالش
سرمنشأ انوار جَلی آمده بَه بَه
.
از کُلِّ جهان، پیر و جوان عاشق اویند
شاهنشهِ بین‌المللی آمده بَه بَه
.
در مدح و ثنای پسر حضرت زهرا
بر دفتر شعرم غزلی آمده بَه بَه
.
(فیضی) چه دل‌انگیز بُوَد سوّم شعبان
شادم که حسین‌بن‌علی آمده بَه بَه
.
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی