زبدةالاشعار

عشق و محبت حضرت امام حسین علیه السلام
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️

?: @nohe_torki
.
مرحوم محمد حسن تابع دین (تابع تبریزی)
.
شاها بو عزّ و شوکتی سن ویرموسن منه
بو بزمه کارت دعوتی سن ویرموسن منه
.
من کی قاریشموشام بو عزایه گلنلره
الحق بو قابلیتی سن ویرموسن منه
.
من کی فقیر عشقیوم عشقوندی هر زادیم
مستغنیم بو دولتی سن ویرموسن منه
.
هر کیم سنه محب اولا دلدن محبیم
دلده اولان ارادتی سن ویرموسن منه
.
من منکر ولایته سرسخت دشمنم
دشمن شکن عداوتی سن ویرموسن منه
.
بیر نیمه روز مکتبیوین درسین آلموشام
بو درس با کفایتی سن ویرموسن منه
.
عالملر ایچره اوزگه بیر عالدی عالمین
دیوانییم بوحالتی سن ویرموسن منه
.
سن کی ولی نعمت پروردگارسن
مداحیوام بونعمتی سن ویرموسن منه
.
درس شرف حجابیله ناموس ساخلاماق
دنیا بوئی دیانتی سن ویرموسن منه
.
یوزمین نفر شرافتیوی سندیرامادی
عالمده درس غیرتی سن ویرموسن منه
.
باش اگمدون چخوبدی باشون نوک نیزیه
باش اگمییرم شهامتی سن ویرموسن منه
.
سن مسلمین قبله سینه قبله گاهسن
سوز یوخ نشان حقیقتی سن ویرموسن منه
.
زاهد خیال جنت ایدر کربلانی من
جنتدن عالی جنتی سن ویرموسن منه
.
عالملری نظردن آتوب دوتموشام سنی
بوعشق و بومحبتی سن ویرموسن منه
.
حاجی طواف کعبه ایدر من سنی طواف
مقبول اولان عبادتی سن ویرموسن منه
.
احرام لباسی کعبه ده اولموش سفید رنگ
قاره گییم بو خلعتی سن ویرموسن منه
.
احرام لباسی اون گون اگر حاجیلار گییر
دائم لباس عزتی سن ویرموسن منه
.
من سسلرم وقاریله لبیک یا حسین
شکر ایلرم ولایتی سن ویرموسن منه
.
ای ماسوانی ترک اییلین راه حقیده
هیئده کی بولذتی سن ویرموسن منه
.
سعی و صفا و مروه ایدر حاجیلار اگر
بوعشق بی نهایتی سن ویرمیسن منه
.
لطف ایت مزارون اوسته دییوم شاه تشنه لب
بولطف و بو عنایتی سن ویرمیسن منه
.
انصافیدور مزاریوه شاها گلنمیرم
سینمده کی بوحسرتی سن ویرمیسن منه
.
گلسمده گلمسمده سنه عاشقم حسین
بو درد بی طبابتی سن ویرمیسن منه
.
عشقون ایدوب منی دلی دیوانه نیلییوم
بوتاپدوقوم سعادتی سن ویرمیسن منه
.
من عاشقم بوعشقیمی دنیایه ویرمرم
ارباب من بوشهرتی سن ویرمیسن منه
.
چوخلار آلوب مدال طلا من حسین چلیق
بو رتبنی بوقیمتی سن ویرمیسن منه
.
عشاق عالمه ایدرم بیله افتخار
فخریم بودور شرافتی سن ویرمیسن منه
.
سود اممیش ام او بیر آنادان یاحسین دییوب
بوعشق معنوینی سن ویرمیسن منه
.
من اولموشام اوبیر آتادان آغلییوب سنه
بیر طفلیدیم بو الفتی سن ویرمیسن منه
.
من سنله تاپموشام ره عشقی اییرمرم
جام شراب وحدتی سن ویرمیسن منه
.
بیر قطرییم قاریشموشام امواج رحمته
دریا کیمی فضیلتی سن ویرمیسن منه
.
من عاشقم سنون کیمی بیر سرو قامته
بوعالم قیامتی سن ویرمیسن منه
.
خدمت گزاریوام دیمورم «تابع دینم»
درباریوا بوخدمتی سن ویرمیسن منه
.
بیر نوحه خوان پاک خیابانی دم ویروب
دم لنمیش ام بوشرکتی سن ویرمیسن منه
.

#
#_مدح
#
#
#
.
✍️ # ✍️

?: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی