زبدةالاشعار

بدون مهدی ، تمام شب ها به بلندی شب ست …
#
#
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
شب شب شادی‌ست به هر نیک صفات
خلق را شاد نمودن بُوَد اصل حسنات
هندوانه به مَثَل شمع و همه پروانه
بهر طولانی عمر همه یکسر
.
#
#
.
✍️ #✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی