زبدةالاشعار

زبانحال امام حسین (ع) در قتلگاه
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم سرباز بروجردی
تضمین غزل #
.
شه لب تشنگان می گفت زیرتیغ قاتلها
الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها
.
بجز سلطان دین کس دعویِ جان دادنش نبود
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها
.
شهیدِ کربلا می گفت اندر موجِ بحرِ خون
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
.
چو آهوی حرم شد صید ،از پیکانِ تیرِ کین
ز تابِ جعدِ مُشکینش چه خون افتاد بر دلها
.
مگو سلطانِ دین بود از بلای کربلا غافل
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها
.
پس از قتلِ امامِ دین ،زآهِ زینبِ غمگین
جرس فریاد میدارد که بربندید محمِلها
.
گرفتم چرخ پنهان کینه با آلِ علی ورزد
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها
.
بیا سرباز ازین ماتم بر افشان دانهء اشکی
زبرقِ آهِ جانسوزت بسوزان جمله حاصلها
.
.
# #
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی