زبدةالاشعار

میلاد امام حسین علیه السلام
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرتضی اسکندری
.
شوری دگر دارد قلم در دستم امشب
از بوی عطر دلفریبی مستم امشب
بر عاشقان کربلا پیوستم امشب
امشب زمین و آسمان در شوروشین است
حتی خدا هم مست دیدار حسین است
.
.
امشب شب میلاد طفلی نازنین است
گهواره جُنبانش پَر روح الامین است
بند قماطش رشتۀ حبل المتین است
انسان بخوانم یا خدا ماندم مردد
حتی مَلَک هم دست او را بوسه می زد
.
.
پور علی بر گنبد گیتی علم زد
قنداقه اش در عرش اعلی هم قدم زد
پروندۀ افکار عالم را به هم زد
بند قماطش میکند مشکل گشایی
حتی به فطرس می دهد حکم رهایی
.
.
آئینۀ ذات خدای ذوالجلال است
سرتا به پازهرا منش حیدر خصال است
مانند جدش در ملاحت بی مثال است
یوسف که در زیبائیش ضرب المثل بود
در محضر این نازدانه یک بدل بود
.
.
بعد از حسن که فخر اولاد بشر شد
حیدر دوباره سوم شعبان پدر شد
ام الائمه صاحب قرص قمر شد
فرمودۀ طاهاست این سبطین رحمت
هستند هر دو سید اصحاب جنت
.
.
#_میلادیه
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی