زبدةالاشعار

میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم سید رضا حسینی سعدی زمان
.
عالم ز نو چو ناقۀ آهو معطر است
باد صبا چو مشک ختن روح پروراست
.
گفتم به پیرعقل جهان گشته رشگ طور
از کیست این فروغ که عالم منور است
.
گفتا که لن شنید به ارنی کلیم حق
امروز نور مظهر گوینده اظهر است
.
نور جمال لم یزلی گشته جلوه گر
میلاد یادگار غیور پیغمبر است
.
از گلشن علی گل توحید سر زده
سطح زمین به جنت الاعلا برابر است
.
یعنی که روز سوم شعبان شده پدید
میلاد ذیسعادت سلطان محشر است
.
جبریل خادم وی و لعیاست قابله
اسمش حسین و کشتۀ شمشیر و خنجراست
.
گویند گوشوارۀ عرش است نام وی
نی نی قماط وی بسموات زیور است
.
پرسند اگر تفاوت کرب وبلا وعرش
گو کربلا زعرش خداوند برتر است
.
چشمم به جود و فضل دو دست بریده اش
(چون گوش روزه دار بر الله اکبر است)
.
مارا بس است این شرف و عز وافتخار
گویند برحسین عزادار و نوکر است
.
هر شیعه ای بلطف تو ایشاه متکی ست
از هر کس اتّکاء « حسینی » فزونتر است
.
.
#
#
# ص 120
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی