زبدةالاشعار

بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم #
.
عالم همه محتاج به احسان محمد
آدم متنعم ز سر خوان محمد
.
خورشید که بازار جهان رونق از او یافت
شمعی است به قندیل شبستان محمد
.
ماه فلک از دولت اعجاز رسالت
سرمی زند ازچاک گریبان محمد
.
ارواح رسل از پی تعظیم جنابش
سایند جبین بر در ایوان محمد
.
موسی ومیسحا وخلیل الله و داوود
هستند همه طفل دبستان محمد
.
کی می سزد از همچو منی مدحت والاش
جبریل امین است ثنا خوان محمد
.
من کمتر از آنم که لب مدح کنم باز
در نعت وجلال وصفت وشان محمد
.
این بس به جلالش که سلاطین سرافراز
هستندگدای در سلمان محمد
.
ازپای کجا افکندش هول قیامت
آنکس که زند دست به دامان محمد
.
«» گدای در او باش که «گویی» است
سرهای شهان در خم چوگان محمد
.
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی