زبدةالاشعار

عمریست که میدانم دل خانۀ محبوب است #مهدیه #محمود_ژولیده

یامولا ادرکنی

.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
حاج محمود ژولیده
.
عمریست که میدانم دل خانۀ محبوب است
در خانه بمان آقا هر چند که آشوب است
.
رخسار متاب از دل، بد میشود احوالم
هر گاه نظر داری حالِ دلِ ما خوب است
.
جنس دل ما را از، جنس گِل تو دادند
از ما بخر ای یوسف این جنس،که مرغوب است
.
بی روی تو تاریک و سرد است همه عالم
با حال و هوای تو عالم همه مطلوب است
.
راضی مشو ای دینم، آشفته تر از اینم
هر جا رود این مضطر، بی لطف تو منکوب است
.
هر چند گنه کارم من منتصبِ یارم
شرمنده که نام من آقا بتو منصوب است
.
با اینکه برای تو من نوکرِ بد بودم
عمریست که عنوانم در لوح تو مکتوب است
.
بایست ز شیطانم من دیده بپوشانم
گر حاجت چشمانم آن دیدۀ محجوب است
.
بی مِهری و بی شرمی، یک عادت عالمگیر
از دوستِ بَد عهدَت،تا دشمن مغضوب است
.
ایکاش بمیرم من از غصه و دردی که
هر صبح و شب از یادش چشمان تو مرطوب است
.
آه از غم جانانه در مجلس بیگانه
قاری به کجا مُزد آیات لبش چوب است
.
با عمۀ خود میگفت دردانۀ اربابم
دورِ سر بابایم انگار که مشروب است
.
ای منتقم زهرا بازآ ز دلِ صحرا
با تیغ دو دم تنها اعدای تو سرکوب است
.
.
.
# #
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی