زبدةالاشعار

میلادیه امام حسین (ع)
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
حاج محمود ژولیده
.
فیض که از ناحیۀ کربلاست
روزیِ هر خسته دلِ مبتلاست
گاه اگر قسمت ما ابتلاست
خیر و صلاحی همه در این بلاست
.
چیست غم و عشق حسین؟ سوختن
خلق شدن، زندگی آموختن
.
.
منشاءِ خیر و برکاتم حسین
باب غم و باب نجاتم حسین
زندگی و آب حیاتم حسین
یاورِ هنگام مماتم حسین
.
خیر حسین، عشق حسین، شا حسین
ذکر همه روز و شبم یاحسین
.
.
وصفِ صفات همۀ اولیاء
فُلک نجات همۀ انبیاء
آب حیات همۀ اوصیاء
طینت و ذات همۀ اصفیاء
.
هر چه بجوئیم، حسین است و بس
هر چه بپوئیم، حسین است و بس
.
.
نوح کجا، شأن و مقام حسین
خضر کجا، شهرتِ نام حسین
لکنتِ موسی و کلام حسین
هر دمِ عیساست ز کام حسین
.
بندۀ درگاه حسینیم ما
خاک سر راه حسینیم ما
.
.
ذکر حسین راحتِ جان های ما
عشق حسین شور جوان های ما
درد حسین درد نهان های ما
نور حسین هست نشان های ما
.
مجلس او مجلس عزّ و شرف
محفل او محفل شاه نجف
.
.
ای دل دیوانه کجا میروی
بی دل و مستانه کجا میروی
در طلب دانه کجا میروی
در پی بیگانه کجا میروی
.
یار همینجاست، حسین یار توست
حضرت ارباب نگهدار توست
.
.
مرغ دل اَر بامِ ترا گم کند
دور شود، دام ترا گم کند
صبحِ ترا، شامِ ترا گم کند
وای اگر نام ترا گم کند
.
پر مزن ایدل بسوی این و آن
خیر نبینی به کوی این و آن
.
.
مالکِ این روح، حسین است و بس
مرهمِ مجروح، حسین است و بس
فاتح و مفتوح، حسین است و بس
حضرت ممدوح، حسین است و بس
.
هر که زمین خورده، بیاید براه
آمده در خانۀ خورشید، ماه
.
.
ماه مگو، ماه سرانگشتِ اوست
پرتوِ خورشید کفِ مُشت اوست
بر سرِ دامانِ نبی، رشد اوست
صُلب امامان همه در پشت اوست
.
وجه خدا، آیت عظما حسین
جلوۀ صدیقۀ کبرا حسین
.
.
کیست که با مام سخن میکند
از غم ایام سخن میکند
گاه به ابهام سخن میکند
از عطشِ کام سخن میکند
.
تشنه، ولی اوست مِیِ سلسبیل
خادم گهوارۀ او جبرئیل
.
.
خانۀ مولا شد از او منجلی
کیست حسین، هم وصی و هم ولی
ذکرِ لبش چیست به صوت جلی
نادِ علیاً علیاً یاعلی
.
تا به خداوند شهادت دهد
با سخنش درسِ عبادت دهد
.
.
احمد مختار دلش پر کشید
بوسه به قنداقه مکرر کشید
دست به پیشانی و این سر کشید
با دلِ خون بوسه به حنجر کشید
.
تشنه لبِ نهر فرات آمده
آه قتیلُ العبرات آمده
.
.
اوست که شش ماهه به دنیا رسید
با عجله، مست، سراپا رسید
آنکه تنش رفت به یغما رسید
هر چه بلا بود به زهرا رسید
.
وای از آن روز که در قتلگاه
هیچ نمانَد ز تنش غیر آه
.
.
وای از آن دم که خسان میزنند
بر تن او زخمِ گران میزنند
بر بدنش نعره کشان میزنند
نیزه و شمشیر و سنان میزنند
.
یک یکِ اعضا ز جفا میبُرند
از تن او سر ز قفا میبُرند
.
.
زیر سم اسب تنش لِه شود
زیر لگد ها بدنش له شود
از سرِ نیزه دهنش له شود
وای که طفلِ حسنش له شود
.
آه، امان از دل زینب حسین
ناقۀ بی محمل زینب حسین
.
.
.
#_میلادیه
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی