زبدةالاشعار

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
سعدی
.
ماه فرو مانَد از جمال محمّد
سرو نباشد به اعتدال محمّد
.
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدرِ با کمال محمّد
.
وعده دیدار هرکسی به قیامت
لیله اَسری شبِ وصال محمّد
.
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی
آمده مجموع در ظِلال محمّد
.
عرصه گیتی مجال همّت او نیست
روز قیامت نگر مجالِ محمّد
.
وان‌همه پیرایه بسته جنّت فردوس
بو که قبولش کند بِلال محمّد
.
همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد
تا بدهد بوسه بر نِعال محمّد
.
شمس و قمر در زمین حشر نتابد
نور نتابد مگر جمال محمّد
.
چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمی‌گیرد از خیالِ محمّد
.
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمّد بس است و آل محمّد
.
.
#
#
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters