زبدةالاشعار

مستمندم مستمند بینوایم یا حسین #حسینیه #شبخیز

یا حسین
.
✍️زبدة الاشعار✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم عباس #
.

مستمندم مستمند بینوایم یا حسین
بر سر خوان تولاّیت گدایم یا حسین
.
این ز الطاف تو باشد ورنه این ناچیز کیست
کرده ای این گونه مشمول عطایم یاحسین
.
خانۀ احسانت آباد از کرم کردی عطا
فخر این بس شاعر اهل ولایم یا حسین
.
گشته از نام تو شیرین کام من از کودکی
مادرم با نام تو کرد آشنایم یا حسین
.
رحمتی با گوشۀ چشمت به دردم چاره کن
عاشق بی خانمان و مبتلایم یا حسین
.
بنده درگاه جنّت آستان حیدرم
سر از این دولت به اوج عرش سایم یا حسین
.
عشق تو گشته عجین از کودکی با روح من
کیست بتواند کند از تو جدایم یا حسین
.
جز تو ای جان جهان نامردم ، انسان نیستم
لب به مدح پادشاهان گَر گشایم یا حسین
.
سالها مداح درگاهت شدم با این امید
خادمت خوانند در روز جزایم یا حسین
.
رحمتی کن ای زپا افتادگان را دستگیر
عاشق افتادۀ بی دست وپایم یا حسین
.
جان زهرا ، جان زینب در اَزای خدمتم
بگذر از رحمت ز تقصیروخطایم یا حسین
.
گشته موهای سرم در آستان تو سفید
رحمتی این روسیه را،بینوایم یاحسین
.
بر سر اصغر تَصّدق کن ز جُرمم در گذر
آخر عمری، از محبّان شمایم یا حسین
.
گر بَدم، خوبم نمی دانم ولی از لطف عشق
بنده ای از بندگان مصطفایم یا حسین
.
درد من باللّه به جز درد ولایت هیچ نیست
ای تَوَلّایت دوای دردهایم یا حسین
.
روز وشب اندر غمت تا زنده ام خواهم گریست
در جهان جز این نباشد مدّعایم یا حسین
.
از سر اخلاص تاثیر نفس دادی که تا
رونق بزم عزا گردد صدایم یا حسین
.
تا زبان دارم مدیحت خوان آل حیدرم
تا نفس دارم غلام مرتضایم یا حسین
.
نی به فکر جنّتم نی در خیال سلسبیل
روز و شب در آرزوی کربلایم یا حسین
.
خسته کی شب خیز گردد از مدیحت خوانی ات
از غم هجرت چونی، پر از نوایم یا حسین
.
#
#
#

.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی