زبدةالاشعار

منصب ممتاز
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم ناد علی کربلایی
.
من بدربار حسینی منصب ممتاز دارم
این مدال نوکری زان مظهر اعجاز دارم
.
از جوانی تا به پیری بر در دولت سرایش
ذاکرو مداح و چاکر، حامی و خدمتگذارم
.
با همه آلودگی ها او مرا از در نراند
هرکه هستم هرچه هستم خادم آن شهریارم
.
شکر این نعمت نمیدانم بجا آرم چگونه
کین چنین بر سفره جود و سخا یش جیره خوارم
.
در رگ و خونم بود عشق حسین و خاندانش
شادیش را شادمانم در عزایش اشکبارم
.
هرکسی نازد به دلداری و بر پست و مقامی
من بنازم بر حسین و ذکر او باشد شعارم
.
چون بیاد آرم شهیدان بخون غلطان او را
شعله جانسوز میبارد بقلب داغدارم
.
یاد بیدستّیِ عباس و لب عطشان طفلان
از کفِ صبر و تحمل میبرد بیرون قرارم
.
آه از آن دم که آمد در کنار نعش اکبر
گفت دیده باز کن بنگر زداغت بیقرارم
.
(کربلائی)با دل سوزان و اشک دیده گفتا
نوکریت ای عزیز فاطمه شد افتخارم
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی