زبدةالاشعار

میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
اصفهانی
.
مهی ز برج شرف گشت طالع و تابان
که مهر و ماه فلک را نموده او رخشان
.
یگانه در دو دریای رحمت داور
سوم امام مبین بانی چهار ارکان
.
اصول پنج حس و شش جهات و هفت اختر
ریاض هشت بهشت و نظام نه گردان
.
پی مدایح آنشاه عشری از اعشار
زبان عقل کجا میتوان کند عنوان
.
شهی که ذات خدا خونبهای او باشد
روا بود که کنم جان بمقدمش قربان
.
حسین فاطمه نور دو دیده حیدر
قدم نهاد در عالم بجلوه رحمان
.
شداست قابله لعیا چو بهر این مولود
بخلد فخر و مباهات کرده بر حوران
.
ز فرش جانب عرش برین مسمم شد
بدست یاری جبریل و گفته یزدان
.
شدند جمله ز دیدار حضرتش در عرش
ملائک از دل و جان پای کوب و دست افشان
.
بوجد و عیش و طرب سر بسر قرین گشتند
صفوف جنی و انسی ز آشکار و نهان
.
ز فیض اوست که شد توبه اش قبول آدم
ز جود اوست که شد نوح ناجی از طوفان
.
زعون اوست سلیمان بوحش و طیر آمد
خدیو و رهبر و سرخیل و سرور و سلطان
.
همین شهی است که بر پور آذر آذر را
نمود برداًسلام و رهاندش از فقدان
.
به بحر رحمت او انبیا همه سیراب
بخوان نعمت او اولیا همه مهمان
.
ز بهر یاری دین محمد محمود
بعرصه گاه وجود آمد آنشه زیشان
.
بروی خلق جهان باز شد در رحمت
ز بحر حق چو عیان گشت گوهر غلطان
.
سحاب جود و عطایش همیشه میبارد
بفرق عالم هستی بدون شک و گمان
.
امین هر دو جهان یار کهتر و مهتر
پناه اسفل و اعلا معین پیر و جوان
.
اصول عالم هستی قوام غیب و شهود
کلید کنز خفی حافظ همه قرآن
.
قسیم جنت و دوزخ کتاب فضل و کمال
شفیع منعم و مسکین مراد خلق جهان
.
چنان به حشر شود یار و یاور است
که بگذرد ز سر جرم شیعیان رحمان
.
اگر تو شیعه آن سر پاک یزدانی
عجب مدار کند گر شفاعت شیطان
.
شهی که کون و مکان را شد از ازل بانی
بقای نام گرامش همیشه جاویدان
.
معاندان جنابش چو غنچه خونین دل
موالیات وجودش چو گل بود خندان
.
موافقان مدیحش ز حادثات ایمن
منافقان ثنایش همیشه در خزلان
.
تو را چه غم دگر ای # از صف محشر
به حالتی که حسین است شافع عصیان
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی