زبدةالاشعار

میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین (ع)
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم سید جلال یاسینی
.
مژده ای دل که دگر سوم شعبان آمد
پیک شادی ز بر حضرت جانان آمد
.
مژده ای دل که برای دل غمدیدۀ ما
هدهد خوش خبر از نزد سلیمان آمد
.
خیز ای دل تو بیارای کنون بزم طرب
که دگر موسم اندوه به پایان آمد
.
مطربا نغمه نو ساز کن و پای بکوب
که به ما مژده وصل شه خوبان آمد
.
ساقیا باده بده خود بنما سرمستم
زان میی کو به تن خسته ما جان آمد
.
ظلمت و تیرگی شام الم رفت کنون
روز شادی شد و خورشید فروزان آمد
.
غنچۀ دهر در این روز بخندید دگر
که به بستان علی نوگل خندان آمد
.
عطر پاشید به بستان که همه عطرآگین
سمن و یاسمن و سنبل و ریحان آمد
.
بلبل از لب به ترنم بگشاید نه عجب
که به گلزار نبی بلبل خوش خوان آمد
.
گوهری از صدف بحر کرم گشت عیان
که به توصیف رخش لؤلؤ مرجان آمد
.
نور حق جلوه به برج شرف زهرا کرد
بین به این نور که این گونه درخشان آمد
.
وه چه روزی است مبارک ز قدوم شه دین
موسم مغفرت و رحمت یزدان آمد
.
روز فرخندۀ میلاد حسین بن علی
مژدۀ خامُشی آتش نیران آمد
.
باعث کون و مکان منشاء ایجاد حسین
که وجودش به جهان مفخر انسان آمد
.
مظهر ذات خدا سبط رسول دو سرا
نور چشمان علی آن شه مردان آمد
.
حیف و صد حیف که در واقعۀ کرب و بلا
بر تن خستۀ او ظلم فراوان آمد
.
بر سر عهد و وفا در ره معشوق نگر
خود فدا کرد که سالار شهیدان آمد
.
ای غلامان اگرت بار گنه سنگین شد
غم مخور چونکه حسین شافع عصیان آمد
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی