زبدةالاشعار

نیمی از فرصت تقریب به دلدار گذشت #مناجات #لاادری

#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
شاعر ؟؟؟
.
نیمی از فرصت تقریب به دلدار گذشت
چشم بر هم زدم و این همه اسحار گذشت
.
شب به شب آمدن و ناله زدن بر در دوست
چون نسیم سحری آمد و ناچار گذشت
.
گر چه کالای من غمزده بازار نداشت
کسب و کارم همه با لطف خریدار گذشت
.
چه خداوند رحیمی است که با قطره ای اشک
از سر معصیت بی حد و بسیار گذشت
.
گذر هر نفس آلوده به این دیر افتاد
شامل عفو خدا گشت وسبکبار گذشت
.
زودتر باید از این مائده کامی ببریم
نیمی از سفره ی مهمانی غفار گذشت
.
نیمی از ماه گذشت و مه من جلوه نکرد
چه کنم نیمه ای از فرجه ی دیدار گذشت
.
نیمه ای رفت ولی نیم دگر در پیش است
ای خوش آن کس که از این ماه، سزاوار گذشت
.
هر شب اینجا دل من مضطرب بانویی است
محملش از وسط کوچه و بازار گذشت
.
سنگ می آمد و بر روی برادر می خورد
خواهر غمزده با دیده ی خونبار گذشت
.
پیش چشمان پدر، دخترکش سیلی خورد
عمر کوتاه گلش در غم و آزار گذشت
.
.
.

#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی