زبدةالاشعار

یا حسین …
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
علی شهودی
.
هر کجا می نگرم نقش تو پیداست حسین
همه جا مجلس تکریم تو برپاست حسین
.
تو چه کردی که زمان با تو موافق شده است
تا ابد رایت گلگون تو بر جا ست حسین
.
رمز پایندگی آئین شهادت طلبی است
آنچه در نهضب سرخ تو هویداست حسین
.
پرورش یافته دامن وحی است و ولا
تربیت یافته مکتب زهر است حسین
.
مرگ از دیدن آن منظره لرزید بخویش
قامت آن روز که با زخم بیاراست حسین
.
مادرش گفت سپردم به تو او را یارب
هدف تیر بود از چپ و از راست حسین
.
ای خدا یاور او باش که در دشت بلا
یار و انصار ز کف داده و تنهاست حسین
.
چه کسی گفت که در کرب و بلا خورد شکست
فاتح بی بدل عرصه هیجاست حسین
.
گو محال است کند خم سر تسلیم به خصم
سرو حریت و آزادگی ماست حسین
.
فصل وصل است ، شکوفد گل زخم از بدنش
سر و تن داده و سر گرم تماشاست حسین
.
کهنگی را بسرا پرده او راهی نیست
هر زمان تازه تر از تازه و زیباست حسین
.
هان مبادا که دمی دامنش از دست دهیم
زانکه فریادرس روز مباداست حسین
.
در شب اول قبر آید و پرسد مارا
آن قدر شخص شریفی است و آقاست حسین
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search