زبدةالاشعار

هلال عید
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
سعدی شیرازی
.
گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست
اینک علی الصباح نظر بر جمال دوست
.
مردم هلال عید بدیدند و پیش ما
عیدست و آنک ابروی همچون هلال دوست
.
ما را دگر به سرو بلند التفات نیست
از دوستی قامت بااعتدال دوست
.
زان بیخودم که عاشق صادق نباشدش
پروای نفس خویشتن از اشتغال دوست
.
ای خواب گرد دیده سعدی دگر مگرد
یا دیده جای خواب بود یا خیال دوست
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی