زبدةالاشعار

گل زهرا جان علی ای خلقت هستی گوزلی #سجادیه #جاهد

میلادیه امام سجاد (ع)
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
#
#

.
حاج علی پورعلی ()
.
گل زهرا جان علی
ای خلقت هستی گوزلی
یا حضرت سجاد
.
شعریمین بیت الغزلی
الطاف حق لم یز لی
یا حضرت سجاد
.
عاشق لره سرور
عارف لره رهبر
هم ماه دلآرا
هم جان پیمبر
.
ای او عارفی کی سندن
شرف آلدی نور عرفان
ای او ساجدی که سجده
سنه فخرائدیب فراوان
.
گل باغ عشق و حکمت
آقا یا امام سجاد
بیزه ایله بیر عنایت
آقا یا امام سجاد
آقا بایرامون مبارک (2)
.
.
.
.
.
آقا میلادینده سنون
مین جلوده حسن حسنون
معنای شرفدی
.
آقا هر ذکرینده سنون
دریادی پیام سخنون
گویای هدفدی
.
ای ذکری سراپا
دین حکمونه معنا
فریاد شریعت
غوغای دلآرا
.
بُن دینی ائتدی ایمن
او دعالرین اساسی
او صحیفه ی عبادی
او صحیفه ی سیاسی
.
گل باغ عشق و حکمت
آقا یا امام سجاد
بیزه ایله بیر عنایت
آقا یا امام سجاد
آقا بایرامون مبارک (2)
.
.
.
.
.
سن عزیز فاطمه سن
طاق شرفه قائمه سن
یا حضرت سجاد
.
آقا سنسن روح ادب
ای رهبر پاکیزه نسب
یا حضرت سجاد
.
ای فخر شریعت
مصباح هدایت
سرمایۀ هستی
معنای حقیقت
.
شرفین صفاسی سنسن
هدف آشناسی سنسن
کی قیام کربلانین
شرف بقاسی سنسن
.
گل باغ عشق و حکمت
آقا یا امام سجاد
بیزه ایله بیر عنایت
آقا یا امام سجاد
آقا بایرامون مبارک (2)
.
.
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی