زبدةالاشعار

موضوع :اشعار فارسی

به فریادم رس ای شاه جهان از پا درافتادم #عباسیه #شعاع_تبریزی

استمداد حضرت قمر بنی هاشم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . به فریادم رس ای شاه جهان از پا درافتادم گشادم همچو عنقا پر ز تیر کین برافتادم . بیا ای نوح کشتی نجات ای ملجأ کونین که من در قلزم خجلت...

هوالمحسن سرآغاز غزل شد #سیدبشیرحسینی_میانجی

در سوگ #شهید_هسته_ای . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔: @nohe_torki . سید بشیر حسینی میانجی . “هوالمحسن” سرآغاز غزل شد دمی که آتش دل، مشتعَل شد . هماره هست مشتاق شهادت کسی که مرگ در کامش عسل شد . شهادت بهترین پاداش عشق است...

دوباره با ترور کفار بی دین #علیرضا_شیرانی

در سوگ #شهید_هسته_ای . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علیرضا شیرانی تبریزی . دوباره با ترور کفار بی دین چه دانشمندی از ایران گرفتند عدو با نقشه فخری زاده را کشت شهید هسته ای قربان گرفتند . . تمام ملت ایران به...

دسته بندی درختی