زبدةالاشعار

موضوع :متن روضه

ذکر مصیبت معصوم هشتم – 9 #صادقیه #متن_روضه

#متن_روضه سفارش به صله رحم و نماز . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . از گفتنیهای جالب اینکه : هنگام شهادت آن حضرت، دو موضوع (صله رحم و نماز) دیده شده که آن بزرگوار تأکید و توجه بسیار به آن نمود: 1- هر وقت به هوش می...

ذکر مصیبت معصوم هشتم – 8 #صادقیه #متن_روضه

#متن_روضه امام صادق (ع) در بستر شهادت . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سرانجام منصور به وسیله انگوری که آن را زهر آلود کرده بود، به امام صادق (ع) زهر خورانید و آن حضرت را مسموم کرد. از آن پس روز بروز حال آن حضرت...

ذکر مصیبت معصوم هشتم – 4 #صادقیه #متن_روضه

#متن_روضه عکس العمل منصور از خبر شهادت امام صادق (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ابو ایّوب نحوی می گوید: نیمه های شب منصور دوانیقی مرا طلبید، به حضورش رفتم ددم روی صندلی نشسته و در کنار شمعی روشن است و نامه...

ذکر مصیبت معصوم هشتم – 3 #صادقیه #متن_روضه

#متن_روضه خشونت منصور بر امام صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . روزی منصور به وزیر دربارش «ربیع» گفت همین اکنون جعفربن محمد (امام صادق علیه السلام) را در اینجا حاضر کن. . ربیع فرمان منصور را اجرا...

ذکر مصیبت معصوم هشتم – 2 #صادقیه #متن_روضه

#متن_روضه مختصری از زندگی معصوم هشتم حضرت امام صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . امام ششم حضرت جعفر صادق در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری در مدینه متولد شد، و در روز 25 شوال سال 148 ه.ق در سن 65...

ذکر مصیبت معصوم هشتم – 1 #صادقیه #متن_روضه

#متن_روضه تصمیم به قتل حضرت صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . شبی به دستور منصور، امام صادق علیه السلام را نیمه های شب با سر برهنه و بدون روپوش به حضور او آوردند منصور با کمال جسارت و خشونت به...

ذکر مصیبت حضرت مسلم 1 #مسلمیه #متن_روضه

در مقام و ذکر شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . از مصائب بسیار سنگینی که در ابتدای حادثۀ کربلا، یعنی بعد از سفر حضرت سیدالشهداء از مدینه به مکه و از مکه به سوی کوفه که منتهی به پیاده...

دسته بندی درختی