زبدةالاشعار

موضوع :مکالمه برای تعزیه

مکالمه تعزیه 19 ماه رمضان #حیدریه #سیدبشیرحسینی_میانجی

#تعزیه 19 ماه رمضان . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید بشیر حسینی میانجی . 🎤پیش واقعه گیوبدى شیعه‌ لر آللَّه! قرا اروشلوقدا دوتوبلا مجلس و بزم عزا اروشلوقدا . توکولّه گوزیاشینى دامَنه یانایانه ائدولّه نى کیمى...

دسته بندی درختی