زبدةالاشعار

موضوع :ابراهیم قبله

ای حرمی باصفا #رضویه #ابراهیم_قبله

«جان سنه قوربان رضا» . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_می_گذرد_کاروان . ابراهیم قبله آرباطان . ای حرمی باصفا اللری مشکل گشا مشهدی دارالشفا جان سنه قوربان رضا . درگهی باب سخا مرقدینه جان فدا ای آدی شمس الشموس...

دسته بندی درختی