زبدةالاشعار

موضوع :احمدی جوان

محنتیم یتوب باشه گورسنور منده حال رحلت عم اوغلی جان #فاطمیه #احمدی_جوان

زبانحال حضرت زهراء (س) در بستر بیماری . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … . . حاج محمد احمدی . محنتیم یتوب باشه گورسنور منده حال رحلت عم اوغلی جان فرض دور منه عارضون گورم بو زمان فرقت...

دسته بندی درختی