زبدةالاشعار

دسته بندی :احمد پوریا

زهرا دور ای منیم گوزل نگاریم #فاطمیه

زبانحال حضرت امیرالمومنین علی (ع) در بالین حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک :: ایران اگر دل تورا شکستند . . کربلایی #احمد_پوریا . . زهرا دور ای منیم گوزل نگاریم دور ای منیم گولوم بهاریم عزم...

سلطان قلب حیدر نی تک نوالیم من #فاطمیه

زبانحال حضرت علی (ع) در شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی #احمد_پوریا . سلطان قلب حیدر نی تک نوالیم من قلبیم داریخدی سنسیز زهرا عزالیم من . . سن دوقّوز ایل ایویمده دار ونداره دوزدون...

ای گُل باغ سرمد آئینه ی ایزد #فاطمیه

یا مهدی مناسبت ایام #فاطمیه #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . آهنگ ای الهه ی ناز . . کربلایی احمد پوریا . #فارسی . ای – گُل باغ سرمد – آئینه ی ایزد فاطمیه آمد – شده بزم ماتم آقاجان...

صبر یک قطره و دریای خروشان زینب است #زینبیه

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی احمد پوریا . صبر یک قطره و دریای خروشان زینب است حلم خود لاله به صحرا و گلستان زینب است چون عقیله کس ندیده سر سخن مثلِ علی بعد زهرا در جهان بانوی نِسوان...

مژده به یاران ولا – آمده نور خدا #زینبیه

ولادت حضرت زینب (س) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی احمد پوریا . در آهنگ دل شده کانون صفا . #فارسی . مژده به یاران ولا – آمده نور خدا معدن جود و سخا – میوه ی مرتضا نور دل اهل جنان...

شد گلشن فصل بهاران #زینبیه

میلادیه حضرت زینب (س) #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی احمد پوریا . #فارسی . شد گلشن فصل بهاران شاد و خرّم دل یاران بلبل در چمن نغمه خوان عرش خدا شد چراغان . شب هجران سرآمد ثانیِ کوثر آمد...

ای بند قلب مصطفی نور چشمان علی #فاطمیه

زبانحال حضرت علی (ع) در شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک :: صحرا صحرا دویده ام… . کربلایی احمد پوریا . ای بند قلب مصطفی نور چشمان علی زهرای خیره النساء دین و ایمان علی . گون تک باتما...

گلگیلن ای باجی نوایه

ورود به کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک : اصغریم ای شیرین زبانیم . . احمد پوریا . . گلگیلن ای باجی نوایه چاتدوخ آخر بو غم فزایه سن ائشیت تا دیوم سوزیمی دُؤزگلن صبر و هر بلایه . نینوادور بو سرزمین آغلا...

هارا گیدورسن آی ننه اویان وفالی زینبم #فاطمیه #احمد_پوریا

زبانحال حضرت زینب (س) در بالین حضرت فاطمه زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . احمد پوریا . هارا گیدورسن آی ننه اویان وفالی زینبم هجریوه یوخدی طاقتیم باشی بلالی زینبم . آنا زهرا بش یاشوندا آغلار قیزام من نه...

دسته بندی درختی