زبدةالاشعار

موضوع :اشتری اصفهانی

کاروانی از حجاز اندر عراق افکند بار #ورود_کربلا #اشتری_اصفهانی

کاروان عراق . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . کاروانی از حجاز اندر عراق افکند بار خیره بر آن کاروان گردید چشم روزگار . کاروانی دل بریده از دیار و خانمان کاروانی گرم شور عشق از خرد و کبار ...

اگر با دیدۀ حق جو، بجویی جای جانبازان #عباسیه #اشتری_اصفهانی

رتبه والای جانبازان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . اگر با دیدۀ حق جو، بجویی جای جانبازان بُود بر دیدۀ اهل نظر مأوای جانبازان . چه بتوان گفت در اوصاف این گردان شیر اوژن نداند غیر حق، کس...

ای مظهر خلاّق جهان ای شه عادل #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #اشتری_اصفهانی تضمین غزلی از #حافظ_شیرازی . ای مظهر خلاّق جهان ای شه عادل ای نام تو سر دفتر هر سالک کامل روشن بود این نکته بهر رهرو عاقل آنکس که ندارد بجهان مهر تو در دل...

بیا و از دل و جان یار مستمندان باش

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی تضمین غزلی از نوای اصفهانی . بیا و از دل و جان یار مستمندان باش ز خلق و خوی چو مردان پاک ایمان باش امیدبخش دل غصّه ناک از جان باش «چرا بصورتی انسان...

اگر که طالب فیضیّ و مایل تجلیل

جفای کوفیان . ✍️زبدةالاشعار✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم مرتضی اشتری اصفهانی . اگر که طالب فیضیّ و مایل تجلیل طریق خیر طلب کن ز هادیان سبیل . خلوص و صدق و صفا بود و یمن نیّت پاک لهیب آتش سوزان که سرد شد به خلیل . به نزد کور...

نایب سبط پیمبر مظهر مهر و وفا

در مدح حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . نایب سبط پیمبر مظهر مهر و وفا پشتبان دین و ایمان منبع صدق و صفا . گوهر دریای قدرت قلزم موّاج حق لنگر کشتیّ غیرت بحر مجد و...

هر آن کس خاطر زاری رهاند از پریشانی #رضویه

پندیات و مدح حضرت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . هر آن کس خاطر زاری رهاند از پریشانی مسلّم دان که آگاهست از معنای انسانی . دل آزرده ای را شاد کردن در خفا بهتر که از روی تظاهر...

دسته بندی درختی